Ramp sign painting

Ramp sign painting

 

Son Giao Thong Tang Ham Bo Via Ram Doc

 

5. Son Giao Thong 2

Các vị trí sơn được đánh dấu cẩn thận và chi tiết