Signage

Signal board for building was provided with high quality of material and perfect attention to every detail, included they are standard or customized products

 

4. Bien Hieu Ra Vao Tang Ham

Biển được tích hợp LED bên trong

4. Bien Hieu Toa Nha

Biển chỉ dẫn ngoài nhà

4. Bien Hieu Chi Dan Ngoai Troi

Biển chỉ dẫn được thiết kế ăn mòn và khắc laser chi tiết

4. Bien Chi Dan Thang Thoat Hiem

Các biển khác: xin liên hệ để có thông tin chi tiết