NĂNG LỰC PHẦN MỀM

Futech có rất nhiều phần mềm chuyên dùng cho các lĩnh vực khác nhau. Các sản phẩm là kết quả của quá trình tự nghiên cứu và nhận chuyển giao công nghệ từ các nhà sản xuất lớn như: Panasonic, Fingertec, GiGaTMS… Các phần mềm Futech cung cấp được khách hàng đánh giá cao về tính ổn định khi hoạt động, các chức năng đầy đủ, thân thiện với người dùng; là tiền đề quan trọng để Futech triển khai các dự án lớn, các dự án yêu cầu cao về khả năng tích hợp.

Video giới thiệu năng lực sản xuất phần mềm và tích hợp hệ thống:

Phần mềm được xem như bộ não của các thiết bị điện tử, của các hệ thống tự động hóa, là trung tâm điều khiển các hoạt động, thực hiện các chức năng và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Phần mềm là lợi thế đặc biệt, giúp Futech triển khai thành công nhiều công trình quy mô lớn, công trình có yêu cầu đặc biệt về giải pháp công nghệ.

Dang Ky Ban Quyen Phan Mem

Công nghệ sử dụng dữ liệu lớn (Bigdata), công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được sử dụng ngày càng nhiều để thuận tiện cho người sử dụng và người quản lý.

Qúa trình tích hợp nhiều hệ thống và sử dụng chung dữ liệu duy nhất đặt ra yêu cầu về năng lực lập trình phần mềm và tạo sự khác biệt trong giảu pháp cung cấp.

Futech với nền tảng là các giải pháp và phần mềm sẵn có đã giúp cho công ty triển khai thành công nhiều dự án quy mô lớn.

Tham khảo thêm: Giải pháp cho cảng biển và dịch vụ hậu cần – www.port-logistic.com

Các giải pháp khác tại trang chính của Futech www.futech.com.vn