BIỂN HIỆU - CHỈ DẪN

Futech cung cấp các loại biển hiệu - chỉ dẫn thông minh để dẫn hướng cho người và phương tiện lưu thông tại khu vực đỗ xe và các khu vực làm việc.

Các biển hiệu Futech thiết kế luôn nổi bật, thuận tiện cho người sử dụng dễ dàng quan sát từ xa.

Biển hiệu chỉ dẫn tòa nhà

Biển hiệu chỉ dẫn tòa nhà - kim loại màu cao cấp

Thiết bị chỉ dẫn

Thiết bị chỉ dẫn - inox ăn mòn cao cấp

Biển lối vào

Biển chỉ dẫn lối vào có đèn LED phía trong

Biển chỉ dẫn tầng hầm

Biển chỉ dẫn tầng hầm có đèn LED phía trong