SƠN GIAO THÔNG

Giải pháp quy hoạch các vị trí đỗ xe và phân luồng giao thông.

Futech cung cấp giải pháp triển khai động bộ với các hạng mục khác trong dự án để đảm bảo tính đồng bộ : hệ thống quản lý bãi xe, hệ thống báo chỗ trống, hệ thống đỗ xe tự động...

Sơn số cột

Sơn số cột

Sơn chỉ dẫn số tầng

Sơn chỉ dẫn số tầng

Sơn chân cột

Sơn chân cột

Sơn bó vỉa ram dốc

Sơn bó vỉa ram dốc

Sơn giao thông trực tiếp trên mặt sàn

Sơn giao thông trực tiếp trên mặt sàn

Sơn phân luồng giao thông trên sàn epoxy

Sơn phân luồng giao thông trên sàn epoxy