NHÀ CUNG CẤP

Futech là nhà phân phối, là đại lý được ủy quyền của các nhà sản xuất lớn như: Panasonic, Hanse, Fingertec, Dong Yang parrking system…
Là đối tác của cá nhà sản xuất lớn giúp cho Futech liên tục được cập nhật các công nghệ mới nhất trên thế giới, và nhập khẩu trực tiếp giúp cho Futech kiểm soát chất lượng sản phẩm ngay từ nguồn đầu vào.

Hoi Thao Futech Panasonic

Panasonic, Shinig, Fingertec, Kztek, Hanse tổ chức hội thảo nhân dịp Futech tròn 11 tuổi – tháng 3 năm 2019

Giga Tms Promag Chuyen Giao Cong Nghe

Từ năm 2010 Futech đã được hãng Promag (Giga TMS) chuyển giao công nghệ thẻ thông minh. Đây là tiền đề quan trọng để Futech triển khai các giải pháp cho thẻ đa năng, thẻ thanh toán.

 

Futech Di Thuc Te Camera

Chuyến đi kiểm tra nhà máy sản xuất camera