Dự án tiêu biểu Futech đã triển khai

Giới thiệu một số dự án bãi xe lớn: 

Dự án cơ điện tiêu biểu Futech đã triển khai:
Bệnh viện đa khoa Nghệ An:Benh Vien Da Khoa Nghe An
Thời gian hoàn thành: 2014
Hạng mục triển khai:
1. Hệ thống gọi y tá trực
2. Hệ thống xếp hàng tự động
3. Âm thanh thông báo
4. Âm thanh hội thảo
5. Hệ thống hội nghị truyền hình
6. Hệ thống mạng LAN
7. Hệ thống tổng đài
8. Hệ thống máy chiếu
9. Hệ thống truyền hình cáp
10. Hệ thống camera quan sát
11. Hệ thống quản lý tòa nhà – BMS
12. Hệ thống quản lý bãi xe

Benh Vien Bach Mai Co So 2Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2
Năm hoàn thành: 2020
Địa chỉ dự án: Phủ Lý – Hà Nam Hạng mục triển khai:
1. Hệ thống camera quan sát
2. Hệ thống âm thanh thông báo
3. Hệ thống gọi Y Tá Trực
4. Hệ thống quản lý tòa nhà BMS
5. Hệ thống kiểm soát xe tự động
6. Hệ thống quảng cáo
7. Hệ thống xếp hàng tự động
8. Hệ thống kiểm soát vào ra Access Control