Thiết bị chỉ dẫn

So Do Thoat Hiem 1

Chất liệu: kim loại

Công nghệ: Ăn mòn / laser

Vi Tri Lap So Do Thoat Hiem 1

Vị trí lắp đặt tiêu chuẩn