Bảng led trong nhà

  • Điện áp hoạt động: 220V.
  • Dòng điện tối đa: 500mA.
  • Kích thước:  31,5cm x 55,5cm x 9,5cm / theo dự án
  • Khoảng cách truyền thông tối đa: 1000 m.
  • Có 02 loại màu có thể thiết lập trên phần mềm: Xanh, đỏ.
  • Vị trí mũi tên và hướng mũi tên được điều khiển trên phần mềm.

1. Bang Led Trong Nha

 

Mau Bang Led Trong Nha 2

 

Bang Led Trong Nha 2