Kiosk quản lý bãi xe thông minh

Kios Tra Tien Bai Xe

Giới thiệu kiosk quản lý bãi xe thông minh

Kios quản lý bãi xe thông minh là thiết bị sử dụng để tra cứu thông tin và tương tác với người sử dụng hệ thống giữ xe thông minh, là điểm tương tác với bãi xe thông minh cho người sử dụng, bao gồm cả khách hàng và người quản lý vận hành.

Chức năng của Kiosk quản lý bãi xe thông minh

  • Tích hợp chức năng quảng cáo, truyền thông, hướng dẫn sử dụng hệ thống giữ xe thông minh
  • Trả phí gửi xe vằng mã QR: tích hợp chức năng thanh toán phí gửi xe thẻ ngân hàng, ví điện tử
  • Tìm vị trí đỗ xe (với hệ quản lý bãi xe thông minh có chỗ trống dùng camera)
  • Hiển thị thông tin chỗ trống và hướng dẫn lái xe hướng đi (tích hợp với hệ báo chỗ trống)
  • Hiển thị bản đồ map các vị trí đỗ xe trong hệ thống giữ xe thông minh.
  • Báo cáo cho người quản lý hệ thống giữ xe thông minh.

Trung Tam Dieu Khien

Trung tâm quản lý –  màn hình lớn của hệ thống quản lý bãi xe thông minh tại dự án AEon Hải Phòng

Xem thêm các sản phẩm khác: