Sơn bó vỉa ram dốc

Giải pháp sơn giao thông đồng bộ với hệ thống đỗ xe, biển hiệu chỉ dẫn tòa nhà bằng các loại sơn chuyên dùng cho trong nhà hoặc ngoài trời

5. Son Giao Thong 2

 

Son Giao Thong Tang Ham Bo Via Ram Doc

Các vị trí sơn được đánh dấu cẩn thận và chi tiết