GIẢI PHÁP CHO BÃI XE LỚN

51

Các bãi xe với sức chứa lên tới hàng chục nghìn xe đặt ra những bài toán về an toàn, ổn định, các chức năng cung cấp cho người dùng…

Mục tiêu cao nhất của giải pháp cần đáp ứng là đảm bảo cho hệ thống được vận hành liên tục. Các tình huống bất thường có thể xảy ra sẽ được chuẩn bị để tránh bị động.

1. Giải pháp máy chủ dự phòng

2. Giải pháp máy trạm kiêm máy chủ dự phòng

3. Giải pháp đảm bảo đường truyền dẫn