Hệ đỗ xe xoay tròn

Hệ thống đỗ xe xoay tròn là dạng đỗ xe kiểu xoay vòng. Hệ thống phù hợp với vị trí có mặt bằng nhỏ hẹp.

Mo Hinh Do Xe Thong Minh

Mat Bang Do Xe Tu Dong

Hệ thống phù hợp với các khu vực có diện tích nhỏ

Mat Bang Do Xe Tu Dong Xe Suv

Bài viết tham khảo:

Phân loại xe SUV và Sedan và cao độ cho bãi xe

Dự án đỗ xe cơ khí – Habitats Bình Dương 

Các hệ thống khác