Đồng bộ dữ liệu bãi xe

Sql Server

Trong các dự án có nhiều bãi xe hoặc chủ đầu tư có nhiều dự án, bài toán đặt ra là làm thế nào để 1 thẻ có thể sử dụng các dịch vụ của các bãi xe. Đồng bộ dữ liệu bãi xe là giải pháp để khai thác tính năng trên, giúp cho người vận hành dễ dàng điều khiển và kiểm soát các hoạt động của bãi xe.

Mô tả giải pháp dữ liệu tập trung cho bãi xe

– Là hệ thống tự động tổng hợp các dữ liệu từ các bãi xe riêng lẻ về một server xử lý duy nhất
– Hệ thống phần mềm đồng bộ dữ liệu và giao diện người dùng được cài đặt trên server trung tâm để có thể lấy và xem chi tiết các báo cáo từ các bãi xe
– Người quản lý có thể xem được chi tiết báo cáo từ mọi nơi miễn là điện thoại hoặc máy tính có kết nối internet
– Dữ liệu trung tâm được lấy gần như tức thời và chính xác

Yêu cầu hệ thống đồng bộ dữ liệu bãi xe thông minh:

– Server trung tâm có cấu hình tối thiểu:
CPU : Xeon E5 2.0Ghz hoặc hơn (8 lõi trở lên)
RAID: chạy raid 5 hoặc 10
SSD: 512GB trở lên, cài win
HDD: 3 ổ mỗi ổ 2T trở lên, các ổ phải cùng loại
RAM: 64GB trở lên
Bộ NAS: 4T trở lên

Du Lieu Tap Trung– Kết nối cáp quang (hoặc internet)
– Cấp IP tĩnh cho server trung tâm và server các bãi riêng lẻ
– Phần mềm đồng bộ dữ liệu được cài trên các server của từng bãi xe,phần mềm có 2 loại một dùng cho hệ quản trị SQL một cho hệ quản trị NoSQL(mỗi loại có chi phí khác nhau)
– Phần mềm xem báo cáo được cài trên server trung tâm
– App mobile cho quản trị viên

Mô tả cách thức hoạt động của phần mềm quản lý dữ liệu bãi xe tại trung tâm

– Phần mềm đồng bộ dữ liệu được cài riêng trên server từng bãi xe, dùng để đồng bộ hệ trị SQL Server và hệ quản trị NoSQL
– Cài đặt Data Server trên Server trung tâm và phần mềm xem báo cáo dữ liệu tập trung
– Khi bật phần mềm đồng bộ dưới server của bãi các server sẽ tự động đẩy dữ liệu sự kiện lên Server trung tâm
– Qua giao diện người dùng được cài trên server trung tâm, người quản lý có thể xem chi tiết các báo cáo từ tất cả các bãi xe được kết nối
– Người quản lý có thể tải app để có thể xem chi tiết các báo cáo qua ipad và điện thoại thông minh.

 

Đường link tới sản phẩm trong bãi xe: