Lưu trữ Tin tức - Futech

Phần mềm iparking – quá trình phát triển

Qua 1 chặng đường dài phát triển, phần mềm iParking là 1 sản phẩm hoàn thiện với 1 hệ sinh thái đa dạng các giải pháp, là một trong những sản phẩm chủ lực của Futech, được khách hàng sử dụng cho nhiều dự án quy mô lớn và rất lớn

Chi tiết